Enviamos pescado fresco y marisco gallego a península en 24 horas (Baleares: 48h)

percebe

 • "Unha loita co mar", diario dunha percebeira

  percebeira-de-corme-costa-da-mortef

  Ring, ring (soa o despertador), son as 5:00.

  A marea hoxe chegha ás 8:30 da mañá. Érghome da cama e póñome a facer estiramentos durante 15’, xa que os ósos non responden. Sonche moitas horas, durante moitos anos, con eles na friaxe da augha do Atlántico.

  Coma sempre, baixo ata a caseta que teño no porto, onde gardo os meus apeiros de traballo, para prepararme para a faena: traxe de neopreno, ferrada, mandileta, unhas boas botas de ghoma e que non me falte o meu ghorro coa cinta de cores para que o pelo non me estorbe mentres traballo.

  Dán as 6:00, collo o coche e arranco cara a zona de traballo.

  En Corme temos 5 zonas que traballamos a “barbeito” e 4 delas son de difícil acceso xa que temos que camiñar moito antes de cheghar ó mar. Xa imaxinades, en inverno, chovendo e ventando cada día e co mar adoecido con ondas de máis de 4 metros. E no verán, co sol “a plomo” aínda que o mar algo mellor algunhas veces (pero poucas)

  Hoxe toca a zona da PERCEBELLOSA, dura de baixar e subir. No alto do monte paro a mirar o mar, está malo pero hai que intentalo. Ó cheghar á metade do camiño decido cambiar de pedra e ir ós NOUCHÓNS, caio 5 veces antes de cheghar porque o carreiro por onde accedo está moi esvaradizo.

  Chegho ás 6:45, poño a mandileta e espero a que sexan as 7 para empezar a traballar (sempre empezamos 1 hora e media antes da marea).

  Hoxe estou soa, vexo 4 percebeiros na Percebellosa e 2 nas POZAS D’ALBA, o resto supoño que estarán en EIRAS.

  A esa hora aínda o día non está claro e o mar é moito. Tan pronto me poño a empezar, unha vagha de mar xa me pon pingando (xa viña empapada de augha doce pola choiva e aghora estouno de augha salghada). Ando arriba e abaixo, vense poucos percebes (temos moito furtivismo).

  Ás 8:30 dá o repunte da marea e só collín 3 kg., quédame 1 hora coa marea subindo, intentarei coller os outros 2 kg. que me faltan para ter o tope (case nunca o consigo).

  Son as 9:30, o mar xa me bota fóra e por lei acabouse tamén o tempo para apañar. Non fun quen de conseguir o tope. Segue chovendo a chuzos e agora sento nunha pedra a limpar os percebes de mexillóns e algas (unha hora máis,e segue chovendo).

  Remato. Xa non vexo ós compañeiros, foron máis rápidos ca min (son máis novos). Eu teño 61 anos e pregúntome porque non nos xubilan ós 60. Con esta idade xa non estamos para andar correndo diante do mar. Prometer, prometer e prometer pero….non cumpren nada. Políticos!

  Oxalá a clase política, que tanto abre a boca en eleccións, se baixe un pouco a nós. Invitaríaos a que me acompañasen varios días de xornada para que despois puidesen tomar decisións. É moi fácil facelo dende os despachos. Agora dinnos que imos ter que levar coma un “diario de a bordo” coas capturas en tempo real. Non entendo esta medida xa que os vixiantes fan ese traballo cando rematamos cada xornada. Pero do coeficiente redutor ninguén fala, iso non interesa!

  Ás 10:45, máis ou menos, dispóñome a subir o monte que antes baixei, ata cheghar ó coche. Subir cústame moito máis, os anos non perdoan.

  Por fin chegho, alí está o vixiante para pesar os percebes, 3’700 kg. Recollo a ghía de transporte e diríxome á caseta do porto. Cambio de roupa, lavo a que levei traballar, téndoa, preparo os percebes para a venda e voume para a casa onde me espera meu pai que ten 91 anos e ó que coido coma se fose un fillo (antes el fíxoo con nós). O que máis desexo neste momento é cheghar á casa e ducharme.

  Son as 12:00.Xa teño que empezar co xantar (o resto das tarefas son as comúns en todas nós, e non son poucas!) pero antes teño tempo aínda para tomar un café coas amighas, iso que non falte, non todo vai ser traballar.

  Ser percebeira é un traballo moi, moi duro pero ó mesmo tempo é algo marabilloso. Se volvera a nacer volvería a ser percebeira, aínda que tamén teño que recoñecer que, neste momento, xa me ghustaría estar xubilada, pero... aínda me quedan uns anos máis.

  Quero agradecer a 'Fresco y del Mar' o recoñecemento a todas as percebeiras e mariscadoras. Con iniciativas coma ésta fan que o noso traballo sexa valorado.

  Grazas por visibilizar e poñer en valor este oficio.

  DENDE CORME…..BICOS ENSALITRADOS!

  --------------------------------- VERSIÓN TRADUCIDA ---------------------------------

  Ring, ring (suena el despertador), son las 5:00.

  La marea de hoy es las 8:30 de la mañana. Me levanto de cama y empiezo a hacer estiramientos durante 15’, ya que los huesos no responden. Son muchas horas, durante muchos años, con ellos en las frías aguas del Atlántico.

  Como siempre, bajo a la caseta que tengo en el puerto, donde guardo mis aparejos de trabajo, para preparar la faena: traje de neopreno, raspeta, mandil, unas buenas botas de goma y que no falte mi gorro con la cinta de colores para que el pelo no me estorbe mientras trabajo.

  Dan las 6:00, cojo el coche y arranco para la zona de trabajo.

  En Corme tenemos 5 zonas que trabajamos a "barbecho" y 4 de ellas son de difícil acceso ya que debemos caminar mucho antes de llegar al mar. Ya os podéis imaginar, en invierno, lloviendo y con viento, todos los días, con el mar bravo y olas de más de 4 metros. Y en verano, con el sol "a plomo" pero el mar un poco mejor, algunas veces (pero pocas).

  Hoy toca la zona de PERCEBELLOSA, dura de bajar y de subir. En lo alto del monte me paro a mirar el mar, está mal pero hay que intentarlo. Cuando llego a la mitad del camino decido cambiar de piedra e ir a NOUCHÓNS, me caigo 5 veces antes de llegar porque el camino por donde accedo es muy resbaladizo.

  Llego a las 6:45, me pongo el mandil y espero a que sean las 7 para empezar a trabajar (siempre empezamos 1 hora y media antes de la marea).

  Hoy estoy sola, veo 4 percebeiros en PERCEBELLOSA y 2 en las POZAS D’ALBA, el resto supongo que estarán en EIRAS.

  A esa hora aún el día no está claro y hay 'mucho mar'. Tan pronto empiezo, una ola me pone pingando (ya venía empapada de agua dulce por la lluvia y ahora lo estoy de agua salada). Ando de arriba a abajo, se ven pocos percebes (tenemos mucho furtivismo).

  A las 8:30 es el repunte de la marea y solo capturé 3 kg., me queda 1 hora con la marea subiendo, intentaré coger los otros 2 kg. que me faltan para llegar al tope (casi nunca lo consigo).

  Son las 9:30, el mar ya me echa fuera y por ley se acabó también el tiempo para recoger. No fui capaz de conseguir el tope. Sigue lloviendo a chuzos y ahora me siento en una piedra para limpiar los percebes de mejillones y algas (una hora más, y continúa lloviendo).

  Acabo. Ya no veo a los compañeros, fueron más rápidos que yo (son más jóvenes). Tengo 61 años y me pregunto porque no nos jubilan a los 60. Con esta edad ya no estamos para andar corriendo delante del mar. Prometer, prometer y prometer pero….no cumplen nada. Políticos!

  Ojalá, la clase política, que tanto abre la boca en elecciones, se baje algún día con nosotras. Los invitaría a que me acompañasen varios días de jornada para que después pudiesen tomar decisiones. Es muy fácil hacerlo desde los despachos. Ahora nos dicen que vamos a tener que llevar una especie de “diario de a bordo” con las capturas en tiempo real. No entiendo esta medida ya que los vigilantes hacen ese trabajo cuando finalizamos cada jornada. Pero del coeficiente reductor nadie habla, eso no interesa!

  A las 10:45, más o menos, me dispongo a subir el monte que antes bajé, hasta llegar al coche. Subir me cuesta mucho más, los años no perdonan.

  Por fin llego, allí está el vigilante para pesar los percebes, 3’700 kg. Recojo la guía de transporte y me dirijo a la caseta del puerto. Me cambio de ropa, lavo la que llevé trabajar, la tiendo, preparo los percebes para la venta y me voy para mi casa donde me espera mi padre que tiene 91 años y al que cuido como si fuese un hijo (antes él, lo hizo con nosotros). Lo que más deseo en este momento es llegar a casa y ducharme.

  Son las 12:00. Tengo que empezar a preparar la comida (el resto de tareas son las comunes en todas nosotras, y no son pocas!) pero antes aún tengo tiempo para tomar un café con las amigas, eso que no falte, no todo va a ser trabajar.

  Ser percebeira es un trabajo muy, muy duro pero al mesmo tiempo algo maravilloso. Si volviera a nacer volvería a ser percebeira, aunque también tengo que reconocer que, en este momento, ya me gustaría estar jubilada, pero... aún me quedan unos años más.

  Quiero agradecer a Fresco y del Mar el recoñecemento a todas las percebeiras y mariscadoras. Con iniciativas coma esta hacen que nuestro trabajo sea valorado.

  Gracias por visibilizar y poner en valor este oficio.

  DESDE CORME…..BESOS ENSALITRADOS!

 • Percebes. Exquisitez en el plato y trabajo de alto riesgo

  La fama de la exquisitez del percebe gallego, y el alto riesgo que supone su recogida en las batidas aguas de los acantilados gallegos, va más allá de nuestras fronteras. En un post que hemos publicado recientemente en este blog, decíamos que en el evento Slow Fish, celebrado recientemente en Génova, muchos italianos nos preguntaban por el percebe gallego, del que conocían perfectamente los grandes riesgos que suponía el recogerlo, y los que habían tenido la ocasión de probarlo, nos hablaban de su único y exquisito sabor.

  Percebes de la Costa da Morte

  También nos llamó la atención que el público procedente del Reino Unido nos preguntaba también por percebes, y o por "barnacles".
  Los fantásticos documentales realizados con percebeiros realizando su trabajo, han sido en muchos casos los responsables de la difusión del oficio de percebeiro y de la leyenda que existe hoy sobre este tan peligroso oficio. Documentales que se han emitido en muchas televisiones de todo el mundo, y que además muchos de ellos están en plataformas como youtube y vimeo, con lo que la difusión es mayor.
  Sin embargo no es fácil tomar auténtico percebe gallego fuera de España, ya que al ser un marisco que se conserva en fresco, la caducidad es muy reducida, por lo que las posibilidades de comercializarlo fresco fuera de España son por ahora muy escasas. Además, por lo menos a nosotros no nos consta, que haya experiencias positivas en las que mediante algún tipo de transformación del percebe, se consiga aumentar su caducidad. Como además es un marisco muy escaso, y por ello, junto al gran riesgo que supone su recogida, y a su exquisito y diferente sabor, tiene un mercado muy reducido, lo que limita los intentos de realizar algún desarrollo es aras a conseguir el aumento de su caducidad, mediante una cierta elaboración que le aporte además sabor o textura, o que por lo menos no los pierda.
  Una inciativa que se intentó hace unos años pero que no cuajó, fue el desarrollo de un paté elaborado a base de percebe. No conocemos los motivos del no éxito del proyecto, si se debió a que el sabor no alcanzaba las expectativas de los clientes, o a cuestiones de marketing, estratégicas o de gestión.
  Recordarte que en Fresco y del Mar podrás encontrar auténtico percebe gallego, y que te lo enviamos a cualquier punto de la península e islas Baleares.

 • Percebes largos o gordos, ¿cuales son los mejores?

  En las batidas costas gallegas de zonas tales como Aguiño, Costa da Morte, Cedeira o Lira, crecen probablemente los mejores percebes del mundo. Esto es debido a una combinación de factores tales como la temperatura del agua, la cantidad de nutrientes y de oxígeno disuelto que contienen esas aguas, debido al batir del mar contra los acantilados rocosos de ciertos lugares del litoral gallego como los ya señalados.

  A los percebes les gusta el sol

  Además hay otros factores que influyen en la calidad del percebe, así por ejemplo el percebe que crece en rocas que tienen amplios períodos de exposición al sol es de mayor dimensión que el percebe que crece en zonas donde apenas recibe el sol.

  Percebes gallegos tamaño grande de 'Fresco y del Mar' Percebe gallego tamaño grande de 'Fresco y del Mar'

  Percebe ¿gordo o largo?

  El percebe ancho y más bien corto es de mayor calidad que el percebe largo. Al ser el percebe un crustáceo que se alimenta por infiltración, el percebe que más largo lo es porque ha crecido en una zona menos batida y ha tenido que estirarse para conseguir el oxígeno preciso para su desarrollo, sin embargo el percebe más ancho y menos largo ha crecido en una zona de mar más batido, siendo así un percebe con más intensidad de sabor.

  El gran riesgo que supone recoger percebe

  Por desarrollarse el percebe en costas rocosas, escarpadas y muy batidas es muy peligroso su recogida. Los percebeiros emplean un útil denominado bistronza, o cavadoira en Galicia, para separarlos de las rocas, y al mismo tiempo que la emplean deben estar pendientes de los golpes de mar que pueden hacerles perder el equilibrio y así golpearse con alguna roca del entorno. Los percebeiros deben tener la habilidad de separar el percebe de la roca sin cortarlo para que se mantenga su calidad. Además los percebeiros pisan rocas con presencia de algas, lo que las hace enormemente resbaladizas, aumentando así los peligros a los que se exponen con su trabajo.

  Cómo cocinar percebes gallegos: cocidos con agua de mar

  En Fresco y del Mar encontrarás solo percebe 100 % gallego, y procedente de Lira, Costa da Morte y Aguiño. Podrás escoger entre diversos tamaños, y para que lo disfrutes con todo su sabor te sugerimos que cocer percebes o hervir percebes lo realices con agua de mar (a la que no deberás de añadir sal), y para ello te enviaremos unos sobres de sales que mezclados con el agua del grifo conseguirás un agua con una composición de sales idéntica al agua del mar.

 • Los 'percebeiros' y los percebes de Galicia

  No es la primera vez que hablamos en este blog de los percebeiros. Estos profesionales nos merecen el más alto respeto, ya que con su trabajo nos permiten degustar ese magnífico manjar que son los percebes de las costas gallegas, exponiendo sus vidas al arrancar los percebes de las abruptas costas rocosas donde el mar bate con fuerza.
  Y es que el percebe requiere para vivir aguas muy oxigenadas, ya que debido a su morfología tiene una capacidad reducida de transportar el oxígeno mediante su sistema circulatorio. Estas aguas oxigenadas se producen en las zonas donde las olas baten con fuerza en el litoral rocoso, mezclándose con el aire, cargándose éstas de oxígeno.

  Percebeiros en la Isla de Ons (foto agarazo) Percebeiros en la Isla de Ons (foto agarazo)

  ¿De dónde son los mejores percebes?

  Las abiertas costas gallegas como la Costa da Morte, y zonas como Aguiño, Lira o Cedeira, donde las olas rompen de forma abrupta en las rocas, es dónde se dan los más afamados percebes de Galicia.
  Y es que el percebe de Galicia es diferente del percebe que se da en otros litorales tales como las costas francesas, marroquíes o canadienses. Nada tienen que ver, en cuanto a su sabor, esos percebes con los percebes gallegos. Esto es debido además de a lo batido del mar, a las condiciones tanto de temperatura del agua como de contenido en nutrientes.

  El fenómeno del 'afloramiento' y los percebes

  Fenoménos como el afloramiento, por el que los vientos del Noreste empujan las aguas más cálidas de la capa superficial próximas a las costas y son sustituidas por las más profundas y frías aguas del océano cargadas de nutrientes, consiguiendo unas condiciones únicas para el desarrollo de la fauna y flora marina.
  Así pues en Galicia se dan las condiciones para que se reproduzcan los mejores percebes del mundo. Agua de mar muy oxigenada debido a la acción del oleaje sobre las rocas, y agua fría cargadas de nutrientes.
  Pero estas zonas rocosas y abruptas donde se reproducen los mejores percebes del mundo son de imposible acceso, y solo los experimentados percebeiros acceden a ellas jugándose la vida cada vez que recogen estos cirrípedos.
  Desde Fresco y del Mar queremos hacer un reconocimiento a su trabajo y dedicación, y también queremos llamar la atención para que cuando degustemos este manjar, pensemos en las personas que hay detrás, su trabajo, muy duro, muy expuesto, y en ocasiones su vida.

  Cómo prepararlos

  Si haces clic aquí te informamos sobre los tiempos idóneos para cocer percebes o hervir percebes.

 • Percebeiros, una profesión llena de riesgos

  En el blog de nuestra pescadería online 'Fresco y del Mar' hemos ya hablado varias veces de la dureza de las condiciones del trabajo en el mar. De lo sacrificado y en muchas ocasiones arriesgado que es el trabajo de pescadores, marineros y mariscadores, para que podamos disfrutar en nuestras mesas de un excelente pescado o marisco. Una mención aparte se merecen lo 'percebeiros', profesionales que cada día que salen al mar ponen en riesgo sus vida para recoger el exquisito bocado de mar que son los auténticos percebes gallegos.

  Los percebeiros

  Estos auténticos héroes anónimos que son los percebeiros, salen al mar muchos días del año. En ocasiones el estado del mar es tranquilo en las costas atlánticas gallegas, pero en muchas ocasiones que salen al mar las condiciones meteorológicas no son buenas, pero salen igual debido a la demanda de percebe que hay en épocas tales como las navidades. Demanda que quieren atender porque necesitan los ingresos extra que suponen las navidades, para poder subsistir el resto del año.

  Percebeiros en las Ons. Foto agarazo Percebeiros en las Ons. Foto agarazo

  Extraer el percebe de Galicia: unas condiciones siempre difíciles

  En cualquier caso, e independientemente de las condiciones del mar, los lugares donde crece el percebe siempre son muy complicados, pues se desarrollan en acantilados absolutamente escarpados, de imposible acceso, y donde el mar bate con fuerza, ya que el percebe es muy exigente en cuanto a agua con mucho oxígeno disuelto, lo que se produce al batir el mar en las abruptas costas de lugares tales de las costas gallegas como la Costa da Morte o el litoral de Cedeira.

  Un documental muy aconsejable

  En el documental percebeiros realizado por el guionista Fernando Ureña, y el periodista David Beriain, cuenta la vida del percebeiro Serxo Ces,  que desarrolla su actividad en las costas de Cedeira, donde se puede ver la dureza y lo arriesgado de la profesión de percebeiro. Es un documental de muy alta calidad, que os recomendamos ver, y seguro que servirá para apreciar lo que hay detrás de podernos comer unos excelentes percebes de las costas gallegas.

  [embed]https://vimeo.com/enpiedeguerra/percebeiros[/embed]

  También recordaros que en Fresco y del Mar podrás encontrar los auténticos percebes gallegos, que te los enviamos a tu domicilio para que puedas disfrutar del auténtico sabor atlántico gallego.

 • Recoger percebes ¿cómo disminuir el riesgo?

  El percebeiro expone su vida todos  los días que sale al mar, no hay día que no se juege la vida en su trabajo de recoger el percebe que se cría en las batidas aguas de lugares tales como la Costa da Morte, o las costas de Aguiño y Cedeira del litoral gallego.

  Las costas rocosas y escarpadas que habitan los percebes, están cubiertas por muy diversas especies de algas que las hacen extremadamente resbaladizas, de tal forma que cualquier traspiés puede provocar una caída de graves o fatales consecuencias, al golpearse el percebeiro contra las rocas.

  Pero lo más peligroso es el mar, que nunca es predecible, y que en las zonas donde habita  el percebe éste rompe con extrema furia contra las rocas, produciéndose la aireación del agua, de donde el percebe capta el oxígeno disuelto en el agua, pudiendo así desarrollar la función respiratoria.

  Y es ese el  motivo por el que el percebe habita estas zonas de imposible acceso, donde muchos percebeiros han perdido su vida.

  Percebeiros en las Ons (foto de A. Garazo) Percebeiros en las Ons (foto de A. Garazo)

  El año pasado la conocida marca de automóviles japonesa Nissan presentó un traje diseñado para su uso por percebeiros, el denominado percebeiro shield, que ha tenido un gran eco en los medios de comunicación. Este traje permite a los percebeiros detectar las olas más peligrosas y avisar de ello en tiempo real al percebeiro.

  Este sistema emplea un laser que analiza las olas y como rompen, y utilizando sofisticados algoritmos establece cuando una ola va a ser peligrosa. Una vez detectada esta ola peligrosa, el traje avisa al percebeiro de tres formas distintas y simultáneas. Para ello emplea luces led situadas en las mangas del traje, una alarma sonora situada en su espalda, y mediante vibración que se genera en la zona lumbar del traje. La situación de dichos dispositivos ha sido establecida de acuerdo con lo indicado por los percebeiros,  de tal manera que no dificultasen su tarea.

  El percebeiro shield tiene limitaciones, ya que los percebeiros no pueden separarse más de 80 m desde donde se sitúa el sistema en tierra y que sirve para analizar las olas.

  Por ahora este traje es un prototipo que no se comercializa,  pero quizá sirva para desarrollar otros prototipos que lleguen a comercializarse y que supongan una reducción del riesgo del trabajo de los percebeiros.

  Desde Fresco y del Mar nos parece muy interesante que se desarrollen iniciativas como ésta orientadas a aumentar la seguridad de los percebeiros, de tal manera que se disminuya el número de accidentes ocasionados con su actividad.

  Joaquín Alvarez Portela

   

   

   

 • Otras formas de comer percebes gallegos

  Los días en los que se producen mareas muy vivas, los percebes gallegos son los auténticos reyes del marisco y se pueden recoger ejemplares de tamaño extraordinario. La forma más común de comer el percebe es cocido o hervido, pero hay otras maneras de degustar este magnífico crustáceo cirrípedo. Hoy en el blog te vamos a contar algunas de ellas.

  En nuestra pescadería online 'Fresco y del Mar'  solo encontrarás auténtico percebe gallego, procedente la Costa da Morte, Lira o Aguiño, y podrás elegir entre cuatro posibles tamaños:

  • percebe pequeño,
  • mediano,
  • grande y
  • percebe gallego extra,

  que en todo caso serán todos de extraordinaria frescura y sabor.

  Percebes gallegos de Costa da Morte, magníficos Percebes de la Costa da Morte, magníficos

  'Percebes gallegos fritos'

  Esta forma de preparar los percebes es bien sencilla y solo precisas unos buenos percebes (que sean gallegos es absolutamente determinante en su sabor), aceite de oliva virgen y sal.

  Una vez hayas limpiado el percebe pasándolos por el grifo, y éstos estén bien escurridos, los echas en una sartén, que previamente has puesto al fuego con aceite de oliva virgen, estándo el aceite bien caliente. Tapas la sartén, écha un poco de sal y los dejas freir unos dos minutos. Sírvelos bien calientes con todo el jugo que hayan soltado.

  'Percebes gallegos con cachelos'

  Limpia bien unas patatas, pero déjales su piel, es lo que en Galicia llamamos cachelos. Pon las patatas a cocer en una olla con suficiente agua, con una hoja de laurel y sal. Cuando las patatas estén casi cocidas, añade los percebes, espera a que vuelva a hervir el agua, y mantén la olla dos minutos hirviendo. Retira las patatas y los percebes, que pondrás en una fuente, y espolvorea un poco de pimentón de la Vera, picante o agridulce, según tu gusto, y un chorro de aceite de oliva virgen. Servir bien caliente.

  'Percebes gallegos cocidos o hervidos'

  Y si prefieres comer los percebes de la forma más tradicional, también te dejamos este link con indicaciones sobre como cocer percebes. Decirte también que te enviaremos sales que mezcladas con el agua del grifo conseguirás un agua similar al agua del mar. Cociendo o hirviendo los percebes en el agua mezclada con las sales, ésos estarán en su punto de sal.

  Esperemos que este verano disfrutes de este auténtico manjar!

  Una propuesta muy original: alga percebe

  También decirte que hay un alga llamada codium que su sabor recuerda mucho el sabor del percebe, y que combina con numerosos platos dándoles un sabor muy original. No dejes tampoco de probar este alga, llamada codium o alga percebe.

   

 • Una reflexión sobre la gente del mar (marineros, percebeiros...)

  Estos días navideños en muchas cenas de nochebuena o comidas de navidad, hemos degustado unos magníficos pescados y mariscos, algunos de ellos procedentes de las lonjas gallegas, y de ellos, algunos procedentes de las costas gallegas, que a su vez también algunos de ellos han sido capturados mediante pesca artesanal y sostenible. Con este post, Fresco y del Mar os quiere recordar que para que cualquiera de nosotros disfrutase de un pescado salvaje o marisco gallego en su mesa, está detrás el trabajo de la gente del mar, un trabajo siempre duro, en ocasiones arriesgasdo, y que muchas veces se desarrolla en condiciones climatológicas muy adversas. Mención especial merecen los percebeiros que en trabajo diario arriesgan su vida.

  Percebeiros. Foto cedida por Alberto Garazo Percebeiros. Foto cedida por Alberto Garazo

  Costa da Morte, ría de Muros y pesca artesanal

  Ya que Fresco y del Mar solo comercializa pescado y marisco gallego, concretamente de Costa da Morte y de la ría de Muros, y que además ha sido capturado mediante pesca artesanal y sostenible, nos queremos referir a los marineros y pescadores que capturan el pescado y marisco en estas zonas y emplean estas artes de pesca no lesivas para el  medio ambiente.

  En ocasiones en condiciones muy adversas

  Los barcos de las cofradías de Costa da Morte y ría de Muros salen a faenar todos los días de la semana, excepto el fin  de semana, y lo hacen por la mañana. Salen siempre, a no ser que las condiciones del mar lo desaconsejen. Muchos días que salen el estado del mar no es fácil por condiciones de fuerte viento, oleaje... También en otras ocasiones las condiciones climatológicas son incómodas para realizar su trabajo, debido a lluvias, frío, niebla...

  Después de la jornada de trabajo regresan a sus respectivos puertos, y la pesca recogida se lleva a las lonjas para ser subastada. En unas ocasiones la pesca ha ido bien, y en otras las capturas son escasas, a lo que ya están acostrumbrados.

  Los 'percebeiros' de Galicia

  Una mención especial  queremos dedicarle a los percebeiros, ya que su salida diaria, debido a que recogen los percebes a mano, y que el percebe solo se desarrolla en zonas de mar extremadamente batidas, supone un continuo riesgo para sus vidas. Realizan su trabajo en grupos de entorno a cuatro personas, uno de los cuales se queda vigilando a los que están  en las rocas recogiendo el percebe, y lo hace desde la embarcación que los ha transladado a las zonas de recogida de percebe. El percebeiro debe estar muy pendiente a los golpes de mar, ya si lo sorprende un golpe de mar y lo precipita contra las rocas, el resultado puede ser fatal.

  Este es el motivo por el que el percebe alcanza un alto precio en el mercado, especialmente los días de las  fiestas navideñas. Una elevada demanda, y un percebe escaso, recogido por hombres y mujeres que arriesgan su vida, y con unas  limitaciones muy estrictas en cuanto a número de kilos al día que puede recoger cada pescador, ya que no puede ser superior a cinco.

  Nuestra consideración a los pescadores artesanales gallegos

  Desde Fresco y del  Mar queremos rendir un homenaje a las gentes del mar, y pediros que tengáis en cuenta que detrás de cada pescado que saboreemos o de cada marisco, hay un esfuerzo, una labor, siempre dura y en ocasiones con mucho riesgo.

  Joaquín Alvarez Poretela

   

   

 • El marisco gallego que más demandan nuestros clientes

  Hoy en el blog de Fresco y del Mar te queremos contar qué marisco gallego están pidiendo más  este verano los clientes de la pescadería online Fresco y del Mar. Como ya sabes, todo el marisco gallego que vendemos procede de pesca artesanal y sostenible en aguas de Costa da Morte y Ría de Muros-Noia.

  Percebes de Costa da Morte

  En cuanto al marisco, el producto estrella en la época estival está siendo el percebe gallego. Creemos que es porque nuestros clientes valoran la alta calidad y frescura del percebe que les enviamos. En nuestra pescadería online los clientes pueden escoger el percebe según los tamaños grande, mediano y pequeño, pero en todo caso con absoluta frescura y fantástico sabor característico del percebe de Costa da Morte.

  Si vas a comer los percebes cocidos, te recomendamos que los cuezas con agua de mar.

  Te dejamos aquí un enlace al blog de cocina la cocina es vida en dónde encontrarás dos excelentes recetas con percebes:

  Marisco gallego: Percebes de Costa da Morte Marisco gallego: Percebes de Costa da Morte

  Nécoras 'de la Ría'

  Un marisco que también es muy demando en verano, sin duda su mejor época, es la nécora 'de la ría', de la que también ofrecemos diversos tamaños como son de 5 a 7 piezas/kg, y de 8 a 10 piezas/kg.

  En cuanto a recetas con nécoras, decirmos lo mismo que de los percebes: no sólo se pueden tomar cocidas. Aquí tienes otra sugerencia de la cocina es vida, en este caso es una receta de arroz rojo con nécoras.

  Marisco gallego: Nécoras de la ría Marisco gallego: Nécoras de la ría

  Navajas gallegas de la Ría de Muros

  En cuanto a moluscos tienen mucha demanda las navajas. Las procedencia de las navajas que suministramos es la ría de Muros, mientras que el  longueirón es de Fisterra.

  Como recomendación de receta te dejamos una del blog webos fritos que será un éxito: navajas en salsa.

  Marisco gallego: Navajas de la ría de Muros Marisco gallego: Navajas de la ría de Muros

  Marisco gallego a tú servicio

  Recordarte también que en la pescadería online Fresco y del Mar te enviamos a tu domicilio auténtico marisco y pescado procedente de Costa da Morte y ria de Muros, que ha sido capturado mediante pesca artesanal y sostenible.

  También podrás encontrar en la pescadería online algas deshidratadas, naturales en conserva, y dentro de pocos días también podréis encontrar algas frescas, todas ellas procedentes del litoral gallego y recogidas respetando el entorno marino.

  Joaquín Alvarez Portela

   

   

   

 • El percebe gallego, un tesoro de las escarpadas y batidas costas de Galicia

  En este artículo, quería hablar sobre la dificultad que supone la recogida del percebe gallego, y hablar de los percebeiros en Galicia, una profesión de mucho riesgo, debido a que los percebes se recogen en costas rocosas muy batidas. Este es el motivo de los elevados precios que adquiere el auténtico percebe gallego en el mercado, conjuntamente con su escasez. Indicarte también que en nuestra pescadería online podrás encontrar el auténtico percebe de Costa da Morte, y que te servimos a tu domicilio. Y por supuesto de un sabor incomparable con respecto a los de otras procedencias, y que se encuentran a mucho menor precio en el mercado.

  Percebe gallego: la profesión de 'percebeiro'

  La profesión de percebeiro es muy peligrosa porque este crustáceo cirrípedo se encuentra en las costas rocosas y donde el mar está muy batido por el fuerte oleaje. Esto es debido a que tiene una baja capacidad para el transporte de oxígeno, por lo que precisa para vivir aguas muy oxigenadas, y las aguas muy batidas contienen mucho oxígeno disuelto.

  En los municipios costeros en los que, debido a las características de la costa, se recoge este crustáceo, las mujeres que lo recogen gozan de una gran reputación profesional, ya que realizan una extracción y selección muy correcta. Para extraer el percebe los percebeiros emplean una raspa o raqueta, y deben tener un especial cuidado en no quebrar la parte musculosa del percebe, ya que de esta manera el percebe mantiene sus propiedades de frescura durante más tiempo, así como todo su valor gastronómico.

  Percebe Gallego procedente de Costa de Morte Percebe Gallego procedente de Costa de Morte

  Percebe gallego: furtivismo y otros conflictos

  El percebe en Galicia solo se puede extraer en aquellas zonas donde existe un plan de explotación de la Consellería de Pesca, y actualmente existe un gran problema con el furtivismo, fruto en muchos casos del elevado paro existente y la falta de oportunidades en esas villas marineras, lo que fuerza a que personas no cualificadas para este trabajo, decidan probar suerte en esas costas rocosas y muy batidas, produciéndose en muchos casos accidentes de fatal desenlace. En algunas ocasiones, y para evitar ese furtivismo, los percebeiros de determinadas zonas, contratan servicios de seguridad privada para que vigilen la zonas con plan de explotación y evitar así la extracción furtiva de dichas zonas.

  En ocasiones el conflicto surge con otros mariscadores como es el caso de los problemas existentes entre los percebeiros y los bateeiros, ya que estos últimos recogen  en las rocas la cría del mejillón, conviviendo ambas especies en el mismo hábitat marino, y los percebeiros se quejan que los bateeiros esquilman las rocas, eliminando el percebe que se está desarrollando y reproduciendo.

  Joaquín Alvarez Portela

   

   

1-10 de 15

Página:
 1. 1
 2. 2

Programa CO300G 2023

Diputación A Coruña