Enviamos pescado fresco y marisco gallego a península en 24 horas (Baleares: 48h)

Pescadería Online

 • El pulpo gallego entra en periodo de veda

  Tal cual especifica la resolución del plan experimental para la gestión del pulpo gallego para la campaña 2021/2022, el pasado día 30 de abril comenzó la veda del cefalópodo, que continuará hasta el próximo día 5 de julio. Serán 64 días en los que no se podrá capturar pulpo, esenciales para permitir la continuidad de la especie.

  La veda del pulpo gallego

  Con el  inicio de la veda, las nasas deberán ser retiradas del mar. Actualmente existe un gran control sobre las nasas, ya que cada una debe llevar una etiqueta, que la asocia a cada embarcación (está limitado el número de nasas por embarcación). Además se deben colocar en un determinado orden en el cabo (riceiro) que une las nasas, y este cabo debe estar marcado con una boya que se identifica con un chip.

  Una vez que se termine el período de veda se podrán volver a capturar el cefalópodo en las costas gallegas. La administración pesquera establece las cantidades máximas a capturar por embarcación, estando el límite en 30 kg de pulpo por embarcación, marinero y día, siendo 210 kg el tope que no se podrá rebasar. Estas cantidades se amplían pasado el  31 de agosto hasta los 50 kg de pulpo por embarcación, marinero y día,  y el tope máximo alcanza los 350 kg.

  ¿Cómo comprar «pulpo gallego» durante la veda?

  Como alternativa al pulpo gallego fresco en nuestra pescadería online «Fresco y del Mar» puedes seguir comprando el pulpo congelado cocido, por supuesto capturado mediante pesca selectiva artesanal (nasa de pulpo), que respeta el medio ambiente marino.

  comprar-pulpo-gallego-congelado-o-cocido

  Sostenibilidad pesquera

  Tenemos que ser plenamente conscientes que la sostenibilidad pesquera solo se conseguirá manteniendo en el mar unas poblaciones suficientes que generen la biomasa que se puede explotar. El problema está en que si se superan las capturas, y se reducen las poblaciones, cada vez costará más capturar esa biomasa por lo que el esfuerzo pesquero, y su coste, será cada vez mayor para capturar cada vez menos ejemplares.

 • "Unha loita co mar", diario dunha percebeira

  percebeira-de-corme-costa-da-mortef

  Ring, ring (soa o despertador), son as 5:00.

  A marea hoxe chegha ás 8:30 da mañá. Érghome da cama e póñome a facer estiramentos durante 15’, xa que os ósos non responden. Sonche moitas horas, durante moitos anos, con eles na friaxe da augha do Atlántico.

  Coma sempre, baixo ata a caseta que teño no porto, onde gardo os meus apeiros de traballo, para prepararme para a faena: traxe de neopreno, ferrada, mandileta, unhas boas botas de ghoma e que non me falte o meu ghorro coa cinta de cores para que o pelo non me estorbe mentres traballo.

  Dán as 6:00, collo o coche e arranco cara a zona de traballo.

  En Corme temos 5 zonas que traballamos a “barbeito” e 4 delas son de difícil acceso xa que temos que camiñar moito antes de cheghar ó mar. Xa imaxinades, en inverno, chovendo e ventando cada día e co mar adoecido con ondas de máis de 4 metros. E no verán, co sol “a plomo” aínda que o mar algo mellor algunhas veces (pero poucas)

  Hoxe toca a zona da PERCEBELLOSA, dura de baixar e subir. No alto do monte paro a mirar o mar, está malo pero hai que intentalo. Ó cheghar á metade do camiño decido cambiar de pedra e ir ós NOUCHÓNS, caio 5 veces antes de cheghar porque o carreiro por onde accedo está moi esvaradizo.

  Chegho ás 6:45, poño a mandileta e espero a que sexan as 7 para empezar a traballar (sempre empezamos 1 hora e media antes da marea).

  Hoxe estou soa, vexo 4 percebeiros na Percebellosa e 2 nas POZAS D’ALBA, o resto supoño que estarán en EIRAS.

  A esa hora aínda o día non está claro e o mar é moito. Tan pronto me poño a empezar, unha vagha de mar xa me pon pingando (xa viña empapada de augha doce pola choiva e aghora estouno de augha salghada). Ando arriba e abaixo, vense poucos percebes (temos moito furtivismo).

  Ás 8:30 dá o repunte da marea e só collín 3 kg., quédame 1 hora coa marea subindo, intentarei coller os outros 2 kg. que me faltan para ter o tope (case nunca o consigo).

  Son as 9:30, o mar xa me bota fóra e por lei acabouse tamén o tempo para apañar. Non fun quen de conseguir o tope. Segue chovendo a chuzos e agora sento nunha pedra a limpar os percebes de mexillóns e algas (unha hora máis,e segue chovendo).

  Remato. Xa non vexo ós compañeiros, foron máis rápidos ca min (son máis novos). Eu teño 61 anos e pregúntome porque non nos xubilan ós 60. Con esta idade xa non estamos para andar correndo diante do mar. Prometer, prometer e prometer pero….non cumpren nada. Políticos!

  Oxalá a clase política, que tanto abre a boca en eleccións, se baixe un pouco a nós. Invitaríaos a que me acompañasen varios días de xornada para que despois puidesen tomar decisións. É moi fácil facelo dende os despachos. Agora dinnos que imos ter que levar coma un “diario de a bordo” coas capturas en tempo real. Non entendo esta medida xa que os vixiantes fan ese traballo cando rematamos cada xornada. Pero do coeficiente redutor ninguén fala, iso non interesa!

  Ás 10:45, máis ou menos, dispóñome a subir o monte que antes baixei, ata cheghar ó coche. Subir cústame moito máis, os anos non perdoan.

  Por fin chegho, alí está o vixiante para pesar os percebes, 3’700 kg. Recollo a ghía de transporte e diríxome á caseta do porto. Cambio de roupa, lavo a que levei traballar, téndoa, preparo os percebes para a venda e voume para a casa onde me espera meu pai que ten 91 anos e ó que coido coma se fose un fillo (antes el fíxoo con nós). O que máis desexo neste momento é cheghar á casa e ducharme.

  Son as 12:00.Xa teño que empezar co xantar (o resto das tarefas son as comúns en todas nós, e non son poucas!) pero antes teño tempo aínda para tomar un café coas amighas, iso que non falte, non todo vai ser traballar.

  Ser percebeira é un traballo moi, moi duro pero ó mesmo tempo é algo marabilloso. Se volvera a nacer volvería a ser percebeira, aínda que tamén teño que recoñecer que, neste momento, xa me ghustaría estar xubilada, pero... aínda me quedan uns anos máis.

  Quero agradecer a 'Fresco y del Mar' o recoñecemento a todas as percebeiras e mariscadoras. Con iniciativas coma ésta fan que o noso traballo sexa valorado.

  Grazas por visibilizar e poñer en valor este oficio.

  DENDE CORME…..BICOS ENSALITRADOS!

  --------------------------------- VERSIÓN TRADUCIDA ---------------------------------

  Ring, ring (suena el despertador), son las 5:00.

  La marea de hoy es las 8:30 de la mañana. Me levanto de cama y empiezo a hacer estiramientos durante 15’, ya que los huesos no responden. Son muchas horas, durante muchos años, con ellos en las frías aguas del Atlántico.

  Como siempre, bajo a la caseta que tengo en el puerto, donde guardo mis aparejos de trabajo, para preparar la faena: traje de neopreno, raspeta, mandil, unas buenas botas de goma y que no falte mi gorro con la cinta de colores para que el pelo no me estorbe mientras trabajo.

  Dan las 6:00, cojo el coche y arranco para la zona de trabajo.

  En Corme tenemos 5 zonas que trabajamos a "barbecho" y 4 de ellas son de difícil acceso ya que debemos caminar mucho antes de llegar al mar. Ya os podéis imaginar, en invierno, lloviendo y con viento, todos los días, con el mar bravo y olas de más de 4 metros. Y en verano, con el sol "a plomo" pero el mar un poco mejor, algunas veces (pero pocas).

  Hoy toca la zona de PERCEBELLOSA, dura de bajar y de subir. En lo alto del monte me paro a mirar el mar, está mal pero hay que intentarlo. Cuando llego a la mitad del camino decido cambiar de piedra e ir a NOUCHÓNS, me caigo 5 veces antes de llegar porque el camino por donde accedo es muy resbaladizo.

  Llego a las 6:45, me pongo el mandil y espero a que sean las 7 para empezar a trabajar (siempre empezamos 1 hora y media antes de la marea).

  Hoy estoy sola, veo 4 percebeiros en PERCEBELLOSA y 2 en las POZAS D’ALBA, el resto supongo que estarán en EIRAS.

  A esa hora aún el día no está claro y hay 'mucho mar'. Tan pronto empiezo, una ola me pone pingando (ya venía empapada de agua dulce por la lluvia y ahora lo estoy de agua salada). Ando de arriba a abajo, se ven pocos percebes (tenemos mucho furtivismo).

  A las 8:30 es el repunte de la marea y solo capturé 3 kg., me queda 1 hora con la marea subiendo, intentaré coger los otros 2 kg. que me faltan para llegar al tope (casi nunca lo consigo).

  Son las 9:30, el mar ya me echa fuera y por ley se acabó también el tiempo para recoger. No fui capaz de conseguir el tope. Sigue lloviendo a chuzos y ahora me siento en una piedra para limpiar los percebes de mejillones y algas (una hora más, y continúa lloviendo).

  Acabo. Ya no veo a los compañeros, fueron más rápidos que yo (son más jóvenes). Tengo 61 años y me pregunto porque no nos jubilan a los 60. Con esta edad ya no estamos para andar corriendo delante del mar. Prometer, prometer y prometer pero….no cumplen nada. Políticos!

  Ojalá, la clase política, que tanto abre la boca en elecciones, se baje algún día con nosotras. Los invitaría a que me acompañasen varios días de jornada para que después pudiesen tomar decisiones. Es muy fácil hacerlo desde los despachos. Ahora nos dicen que vamos a tener que llevar una especie de “diario de a bordo” con las capturas en tiempo real. No entiendo esta medida ya que los vigilantes hacen ese trabajo cuando finalizamos cada jornada. Pero del coeficiente reductor nadie habla, eso no interesa!

  A las 10:45, más o menos, me dispongo a subir el monte que antes bajé, hasta llegar al coche. Subir me cuesta mucho más, los años no perdonan.

  Por fin llego, allí está el vigilante para pesar los percebes, 3’700 kg. Recojo la guía de transporte y me dirijo a la caseta del puerto. Me cambio de ropa, lavo la que llevé trabajar, la tiendo, preparo los percebes para la venta y me voy para mi casa donde me espera mi padre que tiene 91 años y al que cuido como si fuese un hijo (antes él, lo hizo con nosotros). Lo que más deseo en este momento es llegar a casa y ducharme.

  Son las 12:00. Tengo que empezar a preparar la comida (el resto de tareas son las comunes en todas nosotras, y no son pocas!) pero antes aún tengo tiempo para tomar un café con las amigas, eso que no falte, no todo va a ser trabajar.

  Ser percebeira es un trabajo muy, muy duro pero al mesmo tiempo algo maravilloso. Si volviera a nacer volvería a ser percebeira, aunque también tengo que reconocer que, en este momento, ya me gustaría estar jubilada, pero... aún me quedan unos años más.

  Quiero agradecer a Fresco y del Mar el recoñecemento a todas las percebeiras y mariscadoras. Con iniciativas coma esta hacen que nuestro trabajo sea valorado.

  Gracias por visibilizar y poner en valor este oficio.

  DESDE CORME…..BESOS ENSALITRADOS!

 • Nuevos productos en nuestra pescadería online: salsas gallegas

  salsas-gallegas-precocinadas-banner

  Desde hoy tenemos disponibles unas deliciosas salsas gallegas ya preparadas para llevar a vuestras mesas puro sabor, directo de la salvaje Costa da Morte. Se trata de unas salsas sin colorantes, sin conservantes y sin gluten.

  Fabricadas de forma artesanal en Muxía (Costa da Morte) y respetando la tradición de la cocina a fuego lento y con leña (cocina de hierro).

  UNA SALSA PARA CADA MARISCO O PESCADO

  • Salsa verde: recomendada para acompañar todo tipo de moluscos como almejas o mejillones, y un sinfín de pescados.
   Plato típico: almejas en salsa verde o merluza en salsa verde.
  • Salsa marinera: ideal para preparar unas deliciosas almejas a la marinera (o unas navajas).
   Plato típico: almejas a la marinera.
  • Salsa vinagreta: salsa muy versátil que se integra con mejillones al vapor, desconchados y limpios, pulpo o una ensalada.
   Plato típico: Mejillones en vinagreta. Pulpo en vinagreta.
  • Salsa caldeirada: adecuada para preparar un buen pescado a la gallega o un guiso de pescado.
   Plato típico: merluza a la gallega, rape a la gallega.
  • Salsa rustrido: se trata de un fondo para poder realizar arroces y guisos, aportando todo el sabor y el tiempo de la cocina a fuego lento a tus preparados.
   Plato típico: arroz con bogavante. Guiso de pescado.
  • Salsa zaragallada: fondo para preparar una auténtica empanada gallega.
   Plato típico: empanada gallega.

  ¿CÓMO UTILIZAR LAS SALSAS?


  Las salsas ya vienen preparadas para añadírselas a tu marisco o pescado favorito:

  • Abrir la salsa.
  • Mezclarla con el marisco o pescado.
  • Calentarlos.
  • Servir.

  ¡Y a disfrutar!

 • La pesca artesanal de nuestra pescadería online, protagonista en la «jornada gastronómica» de Inditex

  Pesca artesanal de Fresco y del Mar en la jornada gastronómica de Inditex

  Con motivo de las últimas jornadas gastronómicas celebradas en el edificio de INDITEX en Arteixo (A Coruña) la pescadería online «Fresco y del Mar»  se desplazó desde la Ría de Muros para ofrecer marisco y cefalópodos de alta calidad.

  Las navajas, los berberechos y el pulpo de Fresco y del Mar fueron los productos estrella del evento. Navajas de Muros con gazpacho de jalapeños, el canelón de marisco con crema marinera y el pulpo á feira, fueron algunos de platos del delicioso menú.

  Durante el evento, los trabajadores de la multinacional pudieron saborear los productos frescos y de excelente calidad de nuestra pescadería online. Además, gracias a la presencia de Daniel Formoso, patrón mayor de Muros y de Emilio Louro, director de Fresco y del Mar se pudo poner sobre la mesa el valor de la pesca artesanal, la pesca sostenible, las artes tradicionales y la importancia de un consumo responsable de los recursos del mar.

  A menudo, la multinacional escoge productores locales o empresas de proximidad para brindar los mejores productos a la plantilla.

  Durante las jornadas de Inditex nos acompañó el equipo de Esencia Atlántica, empresa de Muxía dedicada a la recuperación de las salsas marineras tradicionales cuya receta custodiaron generación tras generación, las abuelas de la Costa da Morte. Sergio Sambad, gerente, y su jefa de cocina, Mariluz González, explicaron cómo recuperan parte del patrimonio inmaterial de Muxía a través de sus recetas. Los mejillones de batea y las zamburiñas fueron algunos de los platos servidos con sus salsas.

  Porto Muíños, respaldada por 20 años de investigación sobre las algas de Galicia, también participó en la jornada, demostrando las propiedades saludables y culinarias de las verduras del mar. El lomo de merluza al pincho o el canelón de marisco estuvieron bien acompañados por algas como la hierba del rocío.

  Los restaurantes 360º de Inditex son pioneros en la restauración sostenible dirigida a colectividades. Procuran generar valor compartido y avanzar hacia una economía circular. Este servicio pionero se apoya en la relación estrecha con los productores locales.

  Desde nuestra pescadería y marisquería online ha sido una oportunidad para hacer lo que mejor se nos da: ofrecer productos frescos y del mar, y poner en valor la pesca artesanal y sostenible.

  Gracias al equipo de INDITEX y a su plantilla por acompañarnos en la recuperación de la pesca artesanal.

 • Envío de marisco gallego a domicilio en «Semana Santa 2021»

  Informamos a todos nuestros clientes de las fechas límite de compra para poder garantizar que su pescado y/o marisco llegue a domicilio para la festividad del «Semana Santa 2021».

  FECHAS DE ENTREGA DE MARISCO GALLEGO Y PESCADO SALVAJE

  entregas-pescado-y-marisco-en-semana-santa-2021-blog

  Las fechas límite de compra de marisco y pescado para poder ser entregados para el «Semana Santa» son los siguientes:

  • Todos los pedidos confirmados y pagados antes del MARTES 30 de MARZO a las 9h:
   podrán ser entregados el MIÉRCOLES 31 de MARZO en tu domicilio.

  Excepcionalmente para CATALUÑA, COMUNIDAD VALENCIANA y PORTUGAL:

  • Todos los pedidos confirmados y pagados antes del MIÉRCOLES 31 de MARZO a las 9h:
   podrán ser entregados el JUEVES 1 de ABRIL en tu domicilio.

   

  QUE NO FALTE ESTA SEMANA SANTA EL AUTÉNTICO MARISCO GALLEGO EN TU MESA

  Todo el marisco gallego y pescado salvaje que puedes comprar en nuestra pescadería online cumple con las «cinco máximas»:

  • El origen: Galicia – Costa da Morte.
  • El método extractivo: técnicas artesanales y sostenibles.
  • La calidad: Extra.
  • El grado de frescura: máximo, te lo entregamos en menos de 48h desde su captura.
  • Compra sin intermediarios: compramos directamente en lonja y te lo enviamos a tu domicilio.

   

  COMPRAR MARISCO GALLEGO Y PESCADO SALVAJE A DOMICILIO SIN INTERMEDIARIOS

  Comprar Marisco a domicilio
  Comprar Pescado Fresco Salvaje Online

   

 • El Día del Padre con sabor a mar

  Las obvias y evidentes dificultades de los tiempos que corren han hecho que dejemos de celebrar en compañía las fechas más especiales. Desde Fresco y del Mar hemos procurado animar a nuestros clientes a que continúen celebrando en la medida de lo posible, por supuesto, con responsabilidad hacia la pandemia. Consideramos que, en casa junto con nuestros convivientes, hay muchas formas de celebrar, pero la mejor de todas implica un buen plato de comida.

  La gastronomía es la base de las reuniones sociales, en nuestra cultura y en tantas. ¡Nos encanta reforzar esta afirmación y animar a que las personas valoren la riqueza gastronómica de nuestras costas!

  ¿Cómo celebrar el Día del Padre en un año tan atípico?
  La respuesta era contundente: con marisco gallego.

  Durante la pandemia, las familias han luchado por gestionar una rutina difícil y por superar las numerosas y disparatadas adversidades que se han cruzado en sus caminos. Lo cierto, es que las familias que han decidido crecer durante este período tan complejo, han sido realmente valientes. Han decidido dar vida y luz en escenario de ciencia ficción. Así que nosotros, decidimos reconocer su esfuerzo.

  Desde Fresco y del Mar se decidió premiar a los nuevos padres de la generación concebida en la pandemia, así que escogeríamos a los primeros padres del Día del Padre (19 de marzo de 2021) para homenajearlos con una auténtica mariscada gallega, que recibirían tan pronto como estuviesen de vuelta en sus hogares tras el nacimiento de sus bebés.

  De esta manera, no sólo premiamos su valentía y ofrecemos una celebración gourmet de los mejores productos de la Ría de Muros en Galicia, sino que ¡celebramos la vida! En Fresco y del Mar emocionaba la idea de acompañar en un momento tan especial a las familias de Galicia, donde la tasa de natalidad no es especialmente alta.

  lote-de-marisco-gallego-para-dia-del-padre-banner

  ¡Y llegó el día! El Día del Padre comenzamos a recibir la información a cerca de las primeras familias que crecían en Galicia. Fueron tres bebés los primeros en llegar: Vega, Zoe y Yael. Tres familias gallegas recibirían un especial lote de marisco gallego, para compartir entre dos personas. Este lote, empaquetado con especial cariño y enviado a los hogares de las familias contenía el marisco capturado en la Ría de Muros mediante pesca artesanal.

  El lote contiene:

  • un centollo de la ría de Muros,
  • un kilogramo de navajas de la ría,
  • un kilogramo de berberechos de Noia,
  • un kilogramo de mejillones del Freixo,
  • una docena de ostras salvajes de Noia y,
  • una botella de albariño “Pekado Mortal”.

  Creemos que es importante seguir celebrando y tenemos la certeza de que el marisco fresco y de calidad, es la mejor manera de hacerlo. Pero por supuesto: en la mejor compañía.

  lote-de-marisco-gallego-para-dia-del-padre-banner-papas

 • Envío de marisco a domicilio para el «Día del Padre»

  Informamos a todos nuestros clientes de las fechas límite de compra para poder garantizar que su pescado y/o marisco llegue a domicilio para la festividad del «Día del Padre».

  FECHAS DE ENTREGA DE MARISCO GALLEGO Y PESCADO SALVAJE

  entregas-pescado-y-marisco-en-dia-del-padre-2021

  Las fechas límite de compra de marisco y pescado para poder ser entregados para el «Día del Padre» son los siguientes:

  • Todos los pedidos confirmados y pagados antes del miércoles 17 de Marzo a las 9h:
   podrán ser entregados el jueves 18 de Marzo, viernes 19 de Marzo (*) o sábado 20 de marzo en tu domicilio.
  • Todos los pedidos confirmados y pagados antes del jueves 18 de Marzo a las 9h:
   podrán ser entregados el viernes 19 de Marzo (*) o sábado 20 de marzo en tu domicilio.

  (*) IMPORTANTE: el viernes 19 de Marzo no se pueden realizar entregas en Galicia, Extremadura, C. Murcia, Navarra,País Vasco, C. Valenciana, por festividad autonómica.

  MARISCO GALLEGO Y PESCADO SALVAJE «A UN CLIC DE DISTANCIA»

  Como siempre tanto nuestro marisco gallego como nuestro pescado salvaje cumplen con «cinco máximas»:

  • El origen: Galicia – Costa da Morte.
  • El método extractivo: técnicas artesanales y sostenibles.
  • La calidad: Extra.
  • El grado de frescura: máximo, te lo entregamos en menos de 48h desde su captura.
  • Compra sin intermediarios: compramos directamente en lonja y te lo enviamos a tu domicilio.

  COMPRAR MARISCO GALLEGO Y PESCADO SALVAJE A DOMICILIO SIN INTERMEDIARIOS

  Comprar Marisco a domicilio
  Comprar Pescado Fresco Salvaje Online

   

 • Mariscadas a domicilio. Disfruta del sabor del marisco gallego!!!

  comprar-mariscadas-a-domicilio-para-navidad

  Desde nuestra pescadería online Fresco y del Mar tenemos interés en que conozcas y disfrutes el auténtico marisco gallego por ello te ofrecemos diversas mariscadas a domicilio.

  Hemos seleccionado tres tipos de mariscada, dependiendo del número de personas que vayan a disfrutar del banquete. Os recordamos que el marisco se recibe en casa con menos de 24 horas desde su captura.

   

  Mariscada gallega a domicilio para 2 personas

  Mariscada gallega para 2 personas

  Nuestra mariscada gallega para DOS personas incluye:

   

  Mariscada gallega a domicilio para 4 personas

  Mariscada gallega para 4 personas

  ¡Para que disfrutes del sabor del auténtico marisco de la Costa da Morte y la Ría de Muros!

  Esta mariscada gallega para CUATRO personas incluye:

   

  Mariscada gallega a domicilio para 6 personas

  Mariscada gallega para 6 personas

  ¡Mariscos capturados de forma artesanal y sostenible!

  Esta mariscada gallega para SEIS personas incluye:

  Entregamos marisco a domicilio los días 24 y 31 de diciembre

  También y para darte más facilidades, recordarte que entregaremos el marisco en tu domicilio el 24 y 31 de diciembre, además de los días habituales de entrega de Fresco y del Mar.

  Por último recordamos que NO comercializamos marisco gallego y marisco foráneo; pescado salvaje y de acuicultura. No! En Fresco y del Mar nos identificamos plenamente con el pescado y marisco gallego, capturado en el mar por artes de pesca respetuosas con el medio ambiente marino.

 • Nuestra pescadería online es «anti-Black Friday»

  pescaderia-online-sin-black-friday

  Los océanos y la sostenibilidad ambiental no entienden de descuentos y rebajas. En la pescadería online «Fresco y del Mar» trabajamos cada día del año para darle el mejor producto al cliente, pero respetando por encima de todo el trabajo de los profesionales que practican el marisqueo y la pesca artesanal.

  Somos anti-Black Friday y reivindicamos respeto y precios justos para el sector. ¿Por qué?

  1.- Porque nos debemos a nuestros clientes que pagan un precio justo durante todo el año para tener productos de altísima calidad, capturados artesanalmente y que respetan la sostenibilidad de nuestro mar.

  2.-  Porque creemos que el marisco y la pesca fresca artesanal de Galicia son mejores que varias cajas de pescado compradas aceleradamente porque un día estén rebajadas.

  3.- Porque defendemos siempre la pesca justa, ética y sostenible. Sin excepciones.

  4.- Porque nuestro sector pesquero artesanal no está comprometido durante todo el año con la costa gallega para arrasarla un viernes negro.

  5.- Respetamos a los que celebran el Black Friday pero en Fresco y del Mar preferimos reivindicar el Blue Friday. Aprovechemos esta fecha para salvar los océanos, no para destruirlos.

  Por eso hemos decidido cerrar nuestra pescadería online el viernes 27, fecha de celebración del ‘Black Friday’, y los que accedan a ella ese día podrán leer el siguiente eslogan:

  ‘Hoy no vendemos.
  Nuestros océanos no están de rebajas’

  Además, destinaremos el 10% de los pedidos entregados entre el 24 y el 26 de noviembre a Cáritas de Muros. A los clientes les costará lo mismo y el 10% lo aportaremos nosotros; es nuestra forma de colaborar con los vecinos cuando más nos necesitan y de reivindicar así que no celebraremos el Black Friday porque somos fieles a nuestra filosofía, que defiende la pesca gallega artesanal, a precios justos y sostenibles durante todo el año.

  Desde Fresco y del Mar demandamos una mayor visibilización del trabajo diario de las cofradías de pesca artesanal ubicadas en A Costa da Morte y la ría de Muros-Noia. Su pesca y marisqueo son ejemplares por las artes de pesca pasivas, evitando las malas prácticas industriales que destrozan el fondo marino, abusan de los descartes y no respetan las especies protegidas y las vedas.

   

 • Para la «Centolla Gallega» se acabó el confinamiento

  Es la Reina del marisco gallego y somos conscientes de que muchos de vosotros estabais esperando por este momento. Al contrario de lo que sucede en medio mundo, la centolla gallega ya terminó su confinamiento. Hace escasos días que se abrió la veda y los primeros ejemplares de centollas (y centollos) ya están disponibles en las lonjas gallegas.

  Lleva meses alimentándose de una gran variedad de organismos como algas, moluscos, erizos y pepinos de mar. Ha estado "confinada" en su hábitat natural, principalmente en los fondos arenosos de la Ría de Muros o rocosos de la Costa da Morte.

  Y allí la hemos ido a buscar, respetando la época de veda y utilizando únicamente métodos sostenibles para su captura. Para ello, solo empleamos artes de pesca milenarias de Galicia que combinan la captura artesanal y el respeto por los fondos marinos. Seguro que conoces las tradicionales nasas, pero deja que te contemos otros métodos igual de sostenibles que también utilizamos: miños, trasmallos y raeiras.

  La captura de la centolla gallega se prolongará hasta el inicio de la veda en el año 2021, en una fecha todavía por concretar por las autoridades mediante el Plan Xeral de Explotación Marisqueira.

  En nuestra pescadería online ya están a la venta los primeros ejemplares de centolla gallega de la ría. Recuerda que, a diferencia de la francesa, la nuestra tiene una coloración más intensa, algas y vellosidades en su caparazón y unas patas más grandes. Además, la centolla que compras en «Fresco y del Mar», procede de pesca artesanal y sostenible en  aguas  de «Costa da Morte».

  Comprar centolla gallega

  Y ya para nota... Si quieres distinguir el centollo de la centolla, échale un vistazo a esta entrada en nuestro blog: "¿Centollo o centolla? ¿Sabes distinguirlo?". Aprenderás a elegir entre el sabor más sutil y la carne fibrosa del centollo o la más suave y con coral de la hembra. ¿Con cuál te quedas...?

11-20 de 351

Proyecto Cofinanciado GALP

Para levar a cabo este proxecto contamos co apoio financeiro da Unión Europea , o estar incluído o obxecto do mesmo dentro da prioridade catro do FEMP, aportando este fondo o 85% (20.349,76€) da axuda percibida para a realización do mesmo